Kategorier
Guider

Polisanmälan

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en anmälan. För att brottet ska kunna klaras upp behöver du anmäla det, detta kan också förhindra framtida brott.

Steg för steg

 1. Kontakta polisen (se kontaktsätt nedan)
 2. Gör anmälan
 3. Du kommer sedan bli kallad till förhör
 4. En förundersökning sätts igång

Att göra en polisanmälan

Längre ned på sidan finns en lista på saker som kan vara bra att tänka på om du har blivit utsatt för brott.

En polisanmälan kan du göra på något av följande sätt

 • På en polisstation (du hitta närmsta polisstation på polisens hemsida)
 • Via telefon (telefonnummer 114 14)
 • Vissa brott kan också anmälas via internet (om du har skyddad identitet ska du inte göra en anmälan via internet)
 • Är ärendet akut kan du ringa 112, men det gäller endast nödsituationer

För mer information om anmälan vid stöld kan du klicka här för att komma till inlägget om Stöldanmälan.
Vid en anmälan av brott behöver du alltid lämna dina personuppgifter, oavsett om anmälan görs via internet, telefon eller på en polisstation. Om du själv inte har möjlighet, eller av annan anledning inte kan göra anmälan kan du be någon som du litar på att anmäla brottet. I detta fall måste bådas personuppgifter lämnas (dvs. för både för dig som utsatts för brottet och förtroendepersonen).

Internetanmälan

Brott som kan anmälas via internet gäller bl.a. inbrott, kontokortsbedrägeri, stöld och förlust (det gäller dock förlust/stöld av pass eller nationellt id-kort). (se länkar till internatanmälan nedan)
Brott som inte går att anmäla via internet är bl.a. händelser som inträffat i trafiken, parkeringsskador, våldsbrott, hot eller andra bedrägeribrott.
Om du gör en anmälan via internet skickas en digital bekräftelse till den e-post som du anger vid anmälan. Du kommer sedan få en kopia av bekräftelsen hem per post.

Ändra en anmälan

Om du tidigare har anmält ett brott och önskar ändra på något i din ursprungsanmälan kan du kontakta polisen via telefon (114 14) eller uppsöka en polisstation. Om du gjort anmälan via internet kan du också ändra anmälan via internet.
VIKTIGT – du behöver uppge ärendenumret på din anmälan för att kunna göra en ändring oavsett om du kontaktar polisen via internet, telefon eller på en polisstation.
Vad händer när polisen har tagit emot din anmälan?
– Du blir kallad till förhör
du ska då berättar allt om brottet så utförligt som möjligt.
– En brottsutredning (förundersökning) sätts igång
då samlas uppgifter kring händelsen in. Förundersökningen leds av åklagaren.
– Åklagaren bedömer om bevisen räcker för att väcka åtal
– Vid brist på bevis läggs förundersökningen ned. Detta betyder inte att polisen eller
åklagaren inte tror på berättelsen utan det baseras endast på att bevisen inte är
tillräckligt starka för att väcka åtal.
– Om åtal väcks går ärendet vidare till tingsrätten där du kommer att förhöras, även
den åtalade och ev. vittnen kommer förhöras. Sedan fäller domstolen domen.

Bra att tänka på vid en anmälan

 • Om du blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp ska du inte tvätta kläderna du har haft på dig i samband med övergreppet.
 • Om du blivit hotad via telefonsvarare, sms, e-post eller liknande bör du spara dessa, t.ex. genom att skicka de vidare till någon som du litar på som kan lagra dem. Hoten kan vara viktigt bevismaterial.
 • Anförtro dig åt någon du kan lita på. De kan också stödja det du säger vid en ev. rättegång.
 • Kontakta kvinno- eller mansjouren. Även de kan stödja det du säger vid en ev. rättegång.
 • Dokumentera (t.ex. genom att skriva dagbok) var och när du blivit kränkt/hotad/slagen – och även var på kroppen du blivit slagen.
 • Dokumentera dina skador, gärna genom att fotografera dem. Eller få dem dokumenterade av en läkare.Att anmäla någon inom polisen:
  Om du vill anmäla att någon inom polisen handlat felaktigt kan du anmäla detta genom att uppsöka en polisstation eller via telefon (på 114 14). Detta faller under Särskilda utredningar som är en fristående avdelning, berätta att du vill anmäla en polis så får du tala med en behörig person för denna sortens ärenden.

Länkar till internetanmälan och mer information

Stöld av fordon

Stöld, förlust, inbrott, inbrottsförsök

Kontokortbedrägeri

För mer information se polisens hemsida